Saopštenje za javnost FK ,,Svrljig“

Saopštenje za javnost FK ,,Svrljig“ povodom aktuelnog finansijskog stanja u klubu.

Dug FK ,,Svrljig“, na osnovu 80% prekontrolisanih/obrađenih analitičkih kartica, iznosi 591.837 dinara.

Nasleđena dugovanja FK ,,Svrljig“ iznose 591.837 dinara i to:

 • Gorivo 458.000 dinara
 • Kombi prevoz 5.000 dinara
 • FS Opštine Aleksinac 15.000 dinara 
 • Bojler i ostali materijali za tekuće popravke 58.000 dinara
 • Električna energija 31.837 dinara
 • Ekonom 24.000 dinara

UKUPAN DUG: 591.837 dinara.

Napomena: Dug za gorivo do marta iznosio je 508.000 dinara i od ovogodišnjeg budžeta smanjen je dug za 50.000 dinara, dok je na mesto predsednika Kluba bio Miloš Marković.

Dogovoreno je da su fazama isplaćuju dugovanja koja su nasleđena od ranijih uprava koje su vodile FK ,,Svrljig“.

Plaćena dugovanja u iznosu 108.700 dinara:

 • Prevoz 22.000 dinara
 • Troškovi prema sudijama 14.700 dinara
 • Bojler i ostali materijali za tekuće popravke 8.000 dinara
 • Ekonom 24.000 dinara /dve naknade po 12.000 dinara/
 • Gorivo 20.000 dinara  
 • Električna energija 20.000 dinara 

UKUPNO ISPLAĆENO: 108.700 dinara.

Utrošak sredstava nove Uprave FK ,,Svrljig“ iznosi 94.900 dinara na dan 19.04.2021. godine

 • Hranarina 44.000 dinara 
 • Kombi prevoz 7.000 dinara 
 • Troškovi prema sudijama 29.400 dinara / Utakmice sa gostujućim ekipama: Doljevac i Radnički 1924 /
 • Hrana i piće za fudbalere 5.000 dinara
 • Zamena kaiša za potrebe traktorske kosačice 9.500 dinara

UKUPNO UTROŠENO: 94.900 dinara.

Vaš komentar